# Grootkapitaal

Van Dale (online 2018) definieert grootkapitaal als,
1e betekenis: de gro­te ka­pi­ta­len als eco­no­mi­sche fac­tor, als macht.
2e betekenis: me­to­ny­misch de be­zit­ters van gro­te ka­pi­ta­len.
→ Wij verkiezen de beide betekenissen in één definitie samen te voegen.  

Onze definitie: Kapitaal dat zo'n grootte heeft overschreden dat het economisch belangrijk is geworden en de bezitter ervan macht bezorgt. 

Macht die gekoppeld is aan 'rijkdom en status', brengt de bezitters ervan in verleiding tot machtsmisbruik, zie hoofdstuk Politiek

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

 

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven