# Karakter

Met het karakter wordt meestal de combinatie van innerlijke eigenschappen van een persoon bedoeld. Deze combinatie onderscheidt de ene persoon van de andere en bepaalt als het ware hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Men heeft het bij karaktertrek dan ook over min of meer stabiele eigenschappen, die moeilijk te veranderen zijn, dikwijls pas na intensieve en volgehouden training of therapie.
Daardoor onderscheidt de karaktertrek zich van de gewoonte. Dit is dan meer een aangeleerde manier van reageren op zijn omgeving, die men terug kan afleren. In de psychologie noemt men de combinatie van iemands karakter en zijn gewoontes - de combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen - de persoonlijkheid. 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Karakter_(aard)

Ontstaan van het karakter

Vermoedelijk ligt een deel van je karakter vast in je erfelijke eigenschappen, maar zeker is hoe dan ook dat je omgeving een grote invloed heeft op je karakter. De opvoeding speelt dus ook een belangrijke rol.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Karakter_(aard)  

Wij gaan ervan uit dat innerlijke eigenschappen sowieso (dus niet vermoedelijk) deels worden overgeërfd. Zoniet kan een gedragsmodel voor de menselijk soort niet worden uitgewerkt.

Soorteigen deel van het karakter

Het karakter van een individu bestaat deels uit innerlijke eigenschappen die het gemeen heeft met de andere leden van zijn soort (soorteigen deel van karakter) en voor het andere deel uit meer individuele innerlijke eigenschappen. Het is enkel het soorteigen deel van het menselijk karakter dat bruikbaar is om uitspraken te doen over de menselijke natuur en over een menselijk gedragsmodel

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

 

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven