# Naturalisme

Naturalisme een meer algemene term voor alle soorten filosofie die een strikt "natuurlijke" interpretatie van de werkelijkheid proberen te geven. "Bovennatuurlijke" verklaringen worden zo veel mogelijk uitgesloten. Het naturalisme is zeer dominant binnen de westerse natuurwetenschap. Later is de evolutietheorie een grote rol gaan spelen als naturalistische verklaring voor het ontstaan der soorten.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Naturalisme_(filosofie)
 De formulering 'Bovennatuurlijke verklaringen worden zoveel mogelijk uitgesloten' is enigszins in tegenspraak met 'filosofie die een strikt "natuurlijke" interpretatie van de werkelijkheid probeert te geven' uit de eerste zin.
Van Dale (online 2017) definieert 'naturalime' als (1e betekenis): fi­lo­so­fische leer dat er niets ken­baar is of be­staat bo­ven de na­tuur of het zijn­de; leer waar­in het be­staan van een God wordt ont­kend en al het be­staan­de uit na­tuur­lij­ke oor­za­ken wordt ver­klaard.
→ Wij gaan eerder akkoord met de eerste zin, die het agnosticisme veronderstelt, en niet met de tweede zin die het atheïsme veronderstelt.

Definitie: Het naturalisme is de filosofische leer die stelt dat onze kennis beperkt blijft tot het beschrijven en verklaren van het natuurlijke, van de werkelijkheid zoals zij aan ons verschijnt (cf. E. Kant).
Tegenover het 'natuurlijke' staat het 'bovennatuurlijke' waarover we per definitie van het naturalisme en conform met het agnosticisme geen kennis kunnen hebben.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

 

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven