# Waarheid

Waarheid is een begrip dat min of meer synoniem is met echtheid, geldigheid, juistheid. Het adjectief 'waar' wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. In dit verband kan men het contrasteren met iemand die met opzet onwaarheid spreekt, en dus liegt. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek of politiek systeem.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheid
Omdat men in de wetenschap - behalve wiskunde - altijd tegen de grenzen van de beperkte waarneming aanloopt en absolute waarheid moeilijk gevonden wordt zijn er wel indicaties van wat waar is of (voorlopig) als waarheid aangenomen kan worden
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheid#Wetenschap

Wij vermijden het gebruik van de term waarheid omdat in een natuurwetenschappelijke context geen waarheid bestaat. We volgen daarmee de algemeen aanvaarde opvatting sedert Kant, dat ‘we de werkelijkheid nooit kunnen leren kennen zoals ze is maar enkel zoals ze aan ons verschijnt’, zie stelling ‘Uitgangspunten S1’.
Karl Popper voegde hier later aan toe dat enkel falsifieerbare kennis over de natuur wetenschappelijk relevant is.

Gekoppelde stellingen

Er zijn nog geen gekoppelde stellingen

Gekoppelde artikels

Er zijn nog geen gekoppelde artikels

 

Er is nog geen overleg

Plaats een reactie


* Velden verplicht
Registreer nu of meld u aan zodat u niet telkens uw voornaam, naam en email hoeft op te geven