Ethiek als natuurwetenschap

De traditionele ethiek of moraalfilosofie stelt dat moreel gedrag per definitie een gevolg is van een bewust gemaakte keuze. Volgens deze definitie kan 'spontaan goed gedrag' dus geen moreel (goed) gedrag zijn en deze zienswijze druist onder andere in tegen het algemene aanvaard gedachtegoed dat de ouderlijke zorg als spontaan en moreel goed gedrag wordt beschouwd.

Daarnaast ontdekte de biologie in de jaren '70 dat naast de mens ook sociale zoogdieren zich altruïstisch kunnen gedragen. Voor bekende biologen zoals Jane Goodall en Frans De Waal is het sindsdien gebruikelijk om de term moraliteit niet langer voor te behouden aan menselijk gedrag.

Om deze twee redenen kiezen wij ervoor om onder het begrip ethiek de studie te verstaan van zowel spontaan moreel gedrag als bewust gekozen moreel gedrag. Op deze site bestuderen we bij voorkeur het spontaan moreel gedrag. Dus het gedrag dat onderdeel vormt van de biologie en tot de empirische wetenschappen of natuurwetenschappen hoort. 

Subhoofdstukken